Returbil.no logo Returbil.no logo Transfercar4u logo

Betingelser

Med bruker menes bruker av denne tjenesten. Den som skal bruke aktuelt kjøretøy.
Med tilbyder menes den som registrerer en bil for retur. Bilens eier.

 1. Tjenesten er gratis for brukere.
 2. "First come - first served" - den som kontakter oss først får kjøretøyet.
 3. Bruker er pålagt å oppgi riktige opplysninger.
 4. Bruker må ved henting fremvise gyldig kredittkort. Et avtrykk vil bli tatt for sikkerhet ved eventuell skade.
 5. Bruker godtar at Returbil.no sjekker riktigheten av oppgitte opplysninger.
 6. Bruker må ha godkjent førerkort for aktuell type kjøretøy.
 7. Bruker søker returbil for egen transport, og kan ikke søke på vegne av andre.
 8. Bruker må selv møte opp for å hente bilen, og fremvise gyldig legitimasjon.
 9. Bruker må selv være sjåfør/passasjer under hele transport-etappen. Dersom andre fører kjøretøyet under deler av distansen, er brukeren ansvarlig for at denne person har godkjent førerkort for aktuell type kjøretøy.
 10. Bilen skal kun kjøres fra henteplass til leveringssted. Kjøring ut over dette er ikke tillatt, med mindre dette er avtalt spesielt mellom bruker og tilbyder.
 11. Brukere som ikke møter opp, eller som bryter betingelsene nevnt ovenfor kan bli nektet formidling av kjøretøy på et senere tidspunkt.
 12. Tilbyder registrerer gratis returbiler på nettet. Hvis tilbyder selv formidler bilen, eller trekker den av andre grunner, så er tjenesten fortsatt gratis. Hvis derimot Returbil.no formidler bilen, så vil tilbyder bli fakturert et formidlingsgebyr etter gjeldende satser.
 13. Det tillates overhode ikke at Tilbyder på noe som helst vis forsøker å legge ut informasjon som kan føre til identifisering av firma, eller forsøker å koble direkte mot sjåfør utenom Returbil.no. Eksempler på dette vil våre å oppgi telefonnummer, epost-adresser o.l.
 14. Registrering og booking av biler gjelder kun for den brukeren som er pålogget. Man kan med andre ord ikke booke bil på vegne av andre, ei heller registrere returbiler på vegne av andre. Alle økonomiske omstendigheter (no-show gebyr, formidlingsgebyr) belastes den bruker som har vært pålogget. Dette logges i våre databaser.
 15. SMS-tjensten er kostnadsbelagt. Sjekk selv på SMS-siden for å finne gjeldende priser. Disse kan endres uten videre varsel.
 16. Det poengteres at Returbil.no kun megler en tjeneste mellom bruker og tilbydere. Returbil.no bærer ikke noe ansvar for tap, herunder økonomiske, som lides pga skade, no-show, bensin, bompenger, bøter etc. Tvister mellom bruker og tilbyder løses mellom disse, og Returbil.no involverer seg ikke utover det å fremskaffe kontaktsinformasjon.
 17. Ved å bruke denne tjenesten, har brukere og tilbydere akseptert disse vilkår, og er selv ansvarlig for å sjekke disse for eventuelle endringer.
Sist revidert 18.01.2006.

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter
Bookmark and Share - Sitemap - Returbil.no - Transfercar4u AS, P.O.Box 25, N-4699 Tveit, Norway